voorlichting over uitvaart en stervensbegeleiding

Uitvaart vooraf regelen: begrafenis of crematie? 

 

Wilsbeschikking, uitvaart, nalatenschap

Bij overlijden komen nabestaanden voor vele vragen en beslissingen te staan, bovendien lopen zakelijke beslissingen dan vaak dwars door alle gevoelens heen. Uit ervaring weten we dat het voor nabestaanden ondersteunend is te weten wat de meest essentiële wensen voor de uitvaart zijn, maar ook dat de administratie rondom nalatenschap gedocumenteerd is.

 

Voorbespreking

Bij Zielhuis Uitvaart bent u welkom met uw vragen. Een informatief kennismakingsgesprek is gratis. Wij denken graag met u mee, informeren en adviseren u over de mogelijkheden zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Op basis van uw wensen en ideëen maken we een gespecificeerde kostenberaming van de uitvaart. Indien gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een onafhankelijk specialist op het gebied van nalatenschap voor informatie en hulp bij levens testament.

 

Wensenboekje | uitvaartcodicil

Zielhuis Uitvaart heeft een laatste wensenboekje samengesteld met keuzes en mogelijkheden voor de uitvaart. In het boekje is een lijst opgenomen van de essentiële adminstratieve gegevens die uw dierbaren nodig hebben bij overlijden (of bij een ongeval of wilsonbekaamheid). We geven ook tips over waarom en wanneer juridische documenten zinvol zijn, zoals (levens)testament, uitvaartcodicil, wilsverklaring, etc.

Het laatse wensenboekje van Zielhuis Uitvaart is gratis. Te bestellen per mail: info@zielhuis-uitvaart.nl.  

 

Workshop: uitvaart in eigen hand

Zielhuis Uitvaart ondersteunt, inspireert en adviseert bij het organiseren van een persoonlijk afscheid.

Wij delen graag onze kennis en ervaring over de vele overwegingen en mogelijkheden die er zijn. Immers om weloverwogen en passende keuzes te kunnen maken is onafhankelijke informatie nodig. Zielhuis Uitvaart heeft de workshop ‘uitvaart in eigen hand’ ontwikkelt en een uitvaartwensenspel. U bent van harte welkom. Het is ook mogelijk om zelf met familie en vrienden een groepje samen te stellen, wij komen dan naar u toe.

 

Wat kunt u vooraf regelen?

Hieronder een aantal opties

 • Registratie bij het Donorregister; stelt u wel of niet uw organen ter beschikking? Meer info: donorregister.nl
 • Registratie bij de Hersenbank; hersendonatie voor onderzoek naar neurologische en psychiatrische aandoeningen zoals dementie, MS, ALS, depressie, ADHD. Meer info: hersenbank.nl
 • Opstellen van een levenstestament om uw wensen op medisch/sociaal en financieel gebied vast te leggen als voorzorg voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet in staat bent om dit zelf te regelen. Meer info: notaris.nl/levenstestament en volmacht
 • Opstellen van een wilsverklaring om uw wensen rondom levenseinde vast te leggen, zoals euthanasie of behandelverbod, niet reanimatie. Bij de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie zijn online wilsverklaringen beschikbaar. Meer info: nvve.nl
 • Opstellen van een testament om uw nalatenschap te regelen en een executeur te benoemen. Als u geen testament heeft, erven uw wettelijke erfgenamen. Meer info: notaris.nl/uw-nalatenschap-regelen 
 • Wilt u schenken aan een goed doel? Dit kan o.a. per legaat. Een goed doel met ANBI status is vrijgesteld van erfbelasting. Zie goededoelen.nl/doel

 

 

 

 

 • Zielhuis Uitvaart   Utrechtsedwarsstraat 85c  1017 WD Amsterdam
  Bij overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar  06 267 930 77 
  info@zielhuis-uitvaart.nl